loading ...
  • 0
    toegevoegd aan winkelwagen
    naar de winkelwagen
    verder winkelen
  • doorzoek de webwinkel

Algemene Voorwaarden

Om dienstverlening te kunnen verlenen bij u thuis terwijl we in het bezit zijn van uw huissleutel zijn we genoodzaakt om hier een verzekering voor af te sluiten. Onze verzekeringsmaatschappij wil een aantal zaken op papier hebben om deze dienst te kunnen leveren. Voordat we u als klant kunnen aannemen dient u akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden:

1. Kingma Dierverzorging is nimmer aansprakelijk voor het overlijden van een huisdier als gevolg van ziekte of eigen toedoen. Kingma Dierverzorging zal altijd trachten om zieke of gewonde huisdieren op tijd van medische hulp te voorzien.

2. Eventuele medische kosten voortvloeiend uit gebeurtenissen buiten het huis van de klant zullen worden vergoed door de verzekering van Kingma Dierverzorging. Medische kosten door gebeurtenissen binnen het huis van de klant worden doorberekend naar de klant mits er geen sprake is van grove nalatigheid door een medewerker van Kingma Dierverzorging.

3. In de meest onwaarschijnlijke situatie waarin een huisdier overlijd door schuld van Kingma Dierverzorging zullen de medische onkosten worden vergoed door de verzekering van Kingma Dierverzorging. Emotionele waarde en/of schadevergoedingen worden niet door Kingma Dierverzorging noch de verzekering vergoed.

4. Kingma Dierverzorging is nimmer aansprakelijk voor vernieling en/of diefstal binnen de woning, ook niet wanneer zij in het bezit is van de huissleutel. Kingma Dierverzorging verstuurt na ieder huisbezoek een SMS melding met de tijden waarop zij binnen de woning zijn geweest. Uiteraard zal de woning nauwkeurig afgesloten worden na ieder huisbezoek.

5. Kingma Dierverzorging is nimmer aansprakelijk voor vernielingen aangericht door huisdieren binnen de woning van de klant. Ook niet tijdens de aanwezigheid in de woning.

6. Kingma Dierverzorging zal onder geen enkele voorwaarde spullen verplaatsen noch privé ruimtes betreden binnen de woning van de klant, ook niet wanneer de klant dit verzoekt. Deze verzoeken zullen worden afgewezen. Logischerwijs is het betreden van ruimtes waar de huisdieren zich bevinden niet te vermijden.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kingma Dierverzorging en/of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Voorwaarden bij aankopen webshop
Kingma Dierverzorging bied via deze webwinkel op www.kingmadieren.nl producten aan die tweedehands zijn. Deze tweedehands artikelen zijn niet te retourneren of om te ruilen. We leveren alle bestelde goederen pas na betaling van het factuurbedrag.